Skoleskyss

Skoleskyss er gratis transport til og fra skolen for elever som bor langt fra skolen eller har spesielle behov.

Om fri skoleskyss

Retten til fri skoleskyss er en del av Opplæringslovens kapittel 7, og gjelder elever som går på skole i Østfold og som har bostedsadresse i Østfold. 

Fylkeskommunen har ansvar for skyss til videregående opplæring og til elever i grunnskolen som får opplæring ved nærskolen. Kommunen har ansvar for skyss utover dette. 

Skoleskyssen gjennomføres vanligvis med buss, men vil ved behov og etter søknad kunne foregå med minibuss eller drosje.

Vi ønsker å tilby en trygg, miljøvennlig og trivelig skoleskyss hvor trafikksikkerheten blir ivaretatt på en best mulig måte. Derfor har vi setebelter i alle skolebussene og kan normalt tilby sitteplasser til alle elevene.

 

Skoleskyss i grunnskolen

Retten til gratis skoleskyss avgjøres av hvor langt unna du bor skolen.

Dette beregnes automatisk, og du trenger ikke søke. 

Alle førsteklassinger med oransje skolesekk reiser gratis med bussen. 

 

Skoleskyss i videregående skole

Elever i videregående skole kan få gratis skoleskyss hvis de bor for langt fra skolen eller har spesielle behov for transport.

Elevene må selv søke når de har fått beskjed om inntak til videregående opplæring. 

 

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en varig eller midlertidig sykdom, skade eller
funksjonsnedsettelse som gjør det nødvendig med transport for å komme til og fra skolen, uavhengig av avstand mellom bosted og skole.

 

Skolerute

Skolerute for skolene i Østfold med skoledager, ferie og fridager for skoleåret 2020/2021 ser du her.

Les mer om felles skolerute i Viken fra 2021/2022.


Publisert 7. april 2016. Sist oppdatert 25. januar 2021