Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Billettkontroll

Det er ditt eget ansvar å kunne vise gyldig billett ved billettkontroll. Uten gyldig billett vil du få gebyr i en billettkontroll.

Legitimasjon

Husk legitimasjon ved bruk av rabattordninger. Bankkort osv. uten bilde ikke er godkjent som legitimasjon. Med rabattordninger menes enkeltbillett for honnør og periodebillett for ungdom, student og honnør.

Brudd på disse bestemmelsene medfører gebyr, se reisevilkår for Østfold.

Billettkontroll kan foretas av uniformert eller sivilt personale. Sivilt personale skal legitimere seg uoppfordret.

Klage

Ønsker du å klage eller gi din tilbakemelding om en billettkontroll? 

Alle klager på billettkontroll og gebyr må sendes inn skriftlig. Billettkontrollørene behandler dessverre ikke klager på stedet, og vi behandler heller ikke klager på Facebook eller ved personlig oppmøte.

Send klage på gebyr her.

 

Du kan også sende klagen i posten. Husk å legge ved:

  • Navnet ditt
  • Fødselsdatoen din
  • E-postadressen din
  • Informasjon om hvorfor du vil klage
  • Gebyrnummer 
  • Kvittering (hvis du betalte gebyret på stedet)

 

Send klagen til:

Østfold kollektivtrafikk 

Postboks 220

1702 Sarpsborg

Merk brevet med "Gebyr".

 

Gebyr

Gebyret er 500 kroner om du betaler umiddelbart på Vipps eller hos bussjåføren, og 700 kroner ved etterfakturering.

Størrelsen på gebyret, eller pengebeløpet du må betale, er fastsatt av Samferdselsdepartementet.