Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Om oss

Om Østfold kollektivtrafikk

Om oss

Østfold kollektivtrafikk er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken og skoleskyssen i tidligere Østfold fylke, som nå er en del av Viken fylkeskommune. 

Vi planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Østfold. Vi eier ingen busser selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Østfold kollektivtrafikk. 

Vi er heleid av Viken fylkeskommune.

Planer for kollektivtransport i Viken

Fylkeskommunen eier tre kollektivselskaper som trafikkerer ulike deler av fylket. Brakar i tidligere Buskerud, Østfold kollektivtrafikk i tidligere Østfold, og Ruter i Oslo og tidligere Akershus. Viken eier ca. 40 prosent av Ruter, mens Oslo kommune eier 60 prosent.

Kollektivtransport er et prioritert område, og utgjør en betydelig del av fylkeskommunens årlige kostnader.

Fylkesrådet vil utrede hvordan kollektivtrafikken best bør organiseres i Viken. Det skal utredes flere alternative løsninger, og alle tre kollektivselskapene fortsetter med sine kollektivtjenester som tidligere inntil videre.

 

Ingen endring for deg som reiser kollektivt

For deg som reisende vil alt være som før en god stund fremover.