Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Styrking av busstilbudet på Jeløy fra 6. februar

Styrking av busstilbudet på Jeløy fra 6. februar

Østfold kollektivtrafikk setter inn flere busser for å bedre tilbudet til og fra Jeløy.

Ifølge direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk, vil dagens tilbud med linje 20 mellom Refsnes og sentrum styrkes, samtidig som det startes opp en ny pendellinje mellom Refsnes og Høyden i rushtiden. 

Det er Moss kommune og Viken fylkeskommune som har tatt initiativ til tiltakene, som vil inngå i en større tiltakspakke som først skal behandles av Moss kommune 14. februar.

- Det har vært viktig å komme raskt i gang med styrking av tilbudet på Jeløy, og vi har derfor valgt å iverksette disse endringene allerede fra 6. februar.

Det vi konkret vil gjøre er tre tiltak, hvor det første er at busstrafikken til Jeløy vil driftes av egne busser, slik at forsinkelser i dette tilbudet ikke får konsekvenser for øvrig busstrafikk i Moss. Det andre er å styrke linje 20 mellom Refsnes og sentrum med to ekstra busser. Målet er å sikre at bussene starter fra avgangsstedet som planlagt, og samtidig at sjåførene får bedre tid til å forberede neste avgang, selv om det fortsatt vil være noen forsinkelser på disse avgangene i rushtiden. Det tredje er at vi starter en ny linje med linjenummer 208 mellom Refsnes og Høyden.

Tilbudet omfatter fire avganger på morgenen fra Jeløy og tilsvarende om ettermiddagen fra Høyden, noe som gir mulighet for å reise direkte mellom Jeløy og Høyden uten bytte av buss underveis. Det nye tilbudet vil også passe godt for togpendlere fra Moss stasjon, men vær oppmerksom på at denne linjen passerer holdeplassene Kransen og Moss Rådhus, og ikke kjører innom Moss stasjon.

Vi er opptatt av å tilby bærekraftige reiser, og har derfor valg å sette inn fire gassbusser for å sikre at busstilbudet i Moss fortsatt vil ha nullutslipp, avslutter Johnsen.


Fakta om busstilbudet på Jeløy

Jeløy betjenes i dag av en hovedlinje 20 mot Refsnes, to lokale linjer; 205 mot Framnes og 206 mot Krossern-Orkerød, samt en rushtidslinje 207 mot Tronvik.

Linje 20 har høy frekvens store deler av dagen (3 timer om morgenen og 5 timer om ettermiddagen) med avgang fra Refsnes til Moss sentrum hvert 15 minutt i rushtiden; på morgenen kl 06.20 -– 09.20 og på ettermiddagen kl 13.20 – 18.05. De lokale busslinjene 205 og 206 har avgang hvert 30 minutt i rushtiden og 60 minutt ellers. Ny pendellinje 208 fra Refsnes vil ha avganger hvert 30 minutt mellom kl 0615 og 0745, og fra Høyden kl 1540 og 1710.

Lenke til nytt linjekart for Moss

Lenke til tabell for linje 208