Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Nytt bestillingstilbud i Aremark fra 1. august

Nytt bestillingstilbud i Aremark fra 1. august

Viken fylkeskommune og Aremark kommune samarbeider om nytt tilbud i Aremark. Målet er både å ivareta reisebehov ved interne reiser i Aremark, reiser til Halden på hverdager og et tilbud fra Halden natt til lørdag og søndag.

Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, mener godt samarbeid med Aremark kommune og økonomisk bidrag har vært avgjørende for å kunne få til et nytt bestillingstilbud fra 1. august.

-Kollektivtilbud i distriktskommuner er som oftest knyttet til skoleskyss, og slik er det også i Aremark. Det kan være vanskelig å få til gode og effektive busstilbud som treffer mange innbyggere, og særlig utenfor skolenes start- og sluttid. Derfor kan fleksible bestillingstilbud med mindre biler og minibusser ofte være en god løsning. Vi har gjennomgått dagens kollektivtilbud i Aremark i samarbeid med kommunen og Halden Taxi, og planlagt et nytt tilbud som vi håper vil treffe bedre for de som har behov for å reise på dagtid, sier Skinnes. 

Ordfører i Aremark kommune, Håkon Tolsby, har vært særlig opptatt av å få til et bedre tilbud mellom Aremark og Halden.    

-Vi er godt fornøyde med nytt tilbud mellom Aremark og Halden noen dager i uken, og at ungdom nå får mulighet til å reise trygt hjem på kveldstid etter en tur til Halden på fredag eller lørdag. Det blir også bedre mulighet til å reise lokalt i Aremark med et åpent bestillingstilbud. Nå er det viktig at tilbudet brukes slik at dette kan videreføres, sier Tolsby.

Hva er bestillingstilbudet Flex

Flex er navnet på bestillingstilbudet i Østfold. Tilbudene inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet, men betjenes av taxi og maxitaxi, og kjører normalt fra møteplass til møteplass i byene, og fra adresse til adresse utenfor byene. 

Passasjerene må forhåndsbestille reisen på nett eller telefon og flere reiser sammen hvis flere har bestilt tur på samme tid og strekning. Turene planlegges derfor på forhånd og reisetiden kan variere noe. Dette innebærer også at passasjerene må være forberedt på noe ventetid. Flex stopper kun der passasjerer skal hentes og leveres, og bestillingstiden er 1 time før planlagt avgangstid.

Flex markedsføres som et tilbud med høyere servicenivå enn vanlige bussruter, og sjåførene skal hjelpe passasjerene med av- og påstigning, og med å bære handleposer inn og ut av bilen hvis de har behov for det. Passasjerene betaler ordinær busspris. Tilbudet er åpent for alle og tilbys normalt på dagtid i ukedagene.

Mer informasjon om bestillingstilbudet Flex finnes på ostfold-kollektiv.no/flex.

Nytt tilbud i Aremark

Nytt tilbud er ment som et prøveprosjekt for perioden 1. august 2023 – 31. desember 2024, men forutsetter ny finansiering for 2024 hvis tilbudet skal videreføres etter 31. desember 2023. 

Alle tilbudene er åpne for alle.  

Dette er tilbudet fra 1. august:

  • Flex Linje mellom Aremark (Strømsfoss) og Halden sentrum 3 dager pr uke (mandag, onsdag og torsdag) med avgang på morgenen kl 0930 og motsatt vei på ettermiddagen kl 1400. Linjen følger hovedtraseen på fv 21, men henter og bringer inntil 2 km fra denne traseen. Sentrumsholdeplassene for Flex benyttes som oppmøtested i Halden (4 steder).
  • Åpen Flex gjelder internt i Aremark kommune (hele kommunen) tirsdager og fredager mellom kl 0930 og 1330 (siste bestillingsmulighet er kl 1300). Tilbudet betjenes av en maxitaxi som er tilrettelagt for rullestolbrukere og som kan bestilles fritt innenfor kommunen. Siden det er store avstander i Aremark, er det viktig å bestille tidlig for å kunne reise når du ønsker.
  • Flex Natt fra Halden til Aremark, med avgangstid fra Halden kl 2400 natt til lørdag og søndag. Bestilling skjer gjennom Halden Taxi senest 1 time før avgang. Tilbudet gjelder til adresser i hele Aremark kommune. Oppmøtested i Halden er Halden Bussterminal.

Bestilling og betaling

Flex Linje og Åpen Flex bestilles hos Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 80. Det er kun mobilbilletter som gjelder, enten SMS betaling ved å sende kode «FLEXVOKSEN» (18-66 år, for tiden kr 40,-), «FLEXBARN» (6-17 år, for tiden kr 20,-) eller «FLEXHONNØR» (>66 år, for tiden kr 20,-) til 1930, eller ordinære bussbilletter solgt gjennom appen ØstfoldBillett, Vy eller Entur.

FlexNatt bestilles direkte hos Halden Taxi på tlf 69 21 32 00 minst 1 time før avgang. Det er kun SMS betaling som gjelder ved å sende kode «FLEXNATT» til 1930 (pris kr 100,- pr passasjer). Billetten må kjøpes mellom kl 22:00 - 24:00.

Billetter kan også kjøpes på nettsiden ostfold-kollektiv.no under menyknappen «Flex».