Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Ny avtale om skoleskyss og bestillingstrafikk i Moss

Ny avtale om skoleskyss og bestillingstrafikk i Moss

Minibuss 24-7 AS vant kontrakten om ny avtale i Moss med oppstart 1. august 2022.

Avtalen omfatter skoleskyss for grunnskolen og videregående skole samt bestillingstilbudet Flex, og gjelder i 4 + 1 år. Skoleskyss som Moss kommune har ansvar for inngår også i avtalen, med unntak for Jeløy skole hvor det er inngått en egen, separat avtale.

Viken fylkeskommune har satt krav om nullutslippsløsninger i nye avtaler, og det vil derfor fases inn nye, elektriske biler og minibusser i løpet av høsten og vinteren. Det er også tilbudt en laventrè minibuss til Flex By som vil bedre tilgjengeligheten til dette tilbudet.  

Avtalen har en samlet verdi på i overkant av 60 mill kr for hele avtaleperioden.