Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Det er ingen planlagte innstillinger i Østfold 03. oktober.


Se Entur.no for oppdatert informasjon om den enkelte avgang. Klikk på "Les mer" for informasjon om Reisegaranti.

Sist oppdatert: 02.10.2023 07:30
Les mer
Ny avtale om skoleskyss og bestillingstrafikk i Halden

Ny avtale om skoleskyss og bestillingstrafikk i Halden

Halden vant kontrakten om om ny avtale i Halden og Aremark med oppstart 1. august 2023.

Avtalen omfatter skoleskyss for grunnskolen og videregående skole, samt bestillingstilbudet Flex og gjelder i 3 + 2 år.

Direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk er godt fornøyd med tilbudet fra Halden Taxi. Selskapet er sertifisert som «Miljøfyrtårn» og har blant annet forpliktet seg til å benytte en betydelig andel elbiler i avtaleperioden.
Avtalen omfatter totalt 33 biler, herunder 9 minibusser med plass til rullestol.

Samlet verdi på avtalen anslås til totalt om lag 17,5 millioner kroner per år (eksl mva).