Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Innstilte busslinjer i Østfold 12.04.

Linje 138
På grunn av veiarbeider stenges Nordbyveien mellom kl. 20–06 fra mandag 8. april til fredag 12. april. Dette medfører at busslinje 138 Varteig vil ha sin siste tur kl 18:55 fra Sarpsborg til Varteig skole, og retur til Sarpsborg kl. 19:25.
 
 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 12.04.2024 12:55
Markering av ny avtale om bussdrift i Indre Østfold-regionen 22. juni

Markering av ny avtale om bussdrift i Indre Østfold-regionen 22. juni

Østfold kollektivtrafikk og Vy buss AS inviterte til en kort markering av driftsstart for ny avtale i Indre Østfold. Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes, og ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug, deltok på markeringen sa

Vy buss vant kontrakten og er også dagens leverandør av busstjenester i regionen. Kontrakten gjelder i 9 år fra 21. juni 2021 med mulighet for ytterligere 2 års forlengelse. Kontrakten omfatter totalt 60 busser og har en samlet verdi på om lag 760 mill kr. Rutetilbudet videreføres på dagens nivå, og Østfold kollektivtrafikk har samtidig valgt å videreføre tilbudet med linje 9 mellom Mysen, Askim og Oslo i ny avtale. Avtalen omfatter kun nye, moderne busser med høy komfort og nytt informasjonssystem som også ivaretar kravene til universell utforming på en god måte.

 

Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes, gratulerer Vy buss med ny avtale i Indre of forteller om kollektivsatsingen i Viken og pågående prosjekter med felles pris- og betalingssystem og ny togavtale som skal gjøre hverdagen enklere for pendlere. Til høyre i bildet er Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

 

Per Nilsen, regiondirektør i Vy buss og Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

 

Mikkel A. Olseng viser fra den nye servicehallen på anlegget i Mysen.