Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Foreslår gratis ferge i budsjettet for 2023

Foreslår gratis ferge i budsjettet for 2023

I en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet er det foreslått mer penger til drift av ferger. I tillegg vil også flere ferger, inkludert Hvalerferga, bli omfattet av ordningen med gratis ferge.

Fergekontraktene er indeksregulerte, og økningen i utgiftene for å oppfylle fergekontraktene har vært stor. Derfor foreslår regjeringen å øke bevillgningen til riksfergedrift med 285 millioner kroner.

I budsjettfremlegget for 2023 er det også foreslått å utvide ordningen med gratis ferge fra 16. august 2023, til  også å gjelde ikke trafikksvake fergesamband til øyer og andre samfunn uten vei til fastlandet.

Noen tidligere båtruter er også nå omklassifiserte til ferjesamband, og det er dermed også lagt til rette for at blant annet Hvalerferga kan bli gratis.

Les hele saken på regjeringen.no her.