Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Betydelig passasjervekst i Nedre Glomma i 2023

Betydelig passasjervekst i Nedre Glomma i 2023

Det ble registrert totalt vel 5,7 mill passasjerer med bussene i Nedre Glomma i 2023, noe som gir en vekst på 11% sammenlignet med 2022.

Passasjerveksten med hovedlinjene utgjorde 10,3 %, og her var veksten omtrent den samme første og andre halvår. Totalt ble det registrert nærmere 4,2 mill. passasjerer med hovedlinjene i 2023. Rushtidslinjene, som i alle hovedsak betjener sykehuset på Kalnes, hadde nærmere 50.000 passasjerer og en vekst på 1,8 % sammenlignet med 2022. Lokalbusslinjene i Fredrikstad hadde en vekst på 13,4 % og i Sarpsborg 36,1%. Noe av den betydelige veksten for lokalbussene i Sarpsborg skyldes ruteendringer på Hafslundsøy. Skolebussene har relativt små endringer som ikke gjør de store utslagene.

Graf passasjervekst.png

 

Selv om noe av veksten kan forklares med overgangen fra pandemiperioden våren 2022 til en mer normalsituasjon, og vi har hatt en endring i tellemåte fra 1. juli 2023 fra registreringer på billettmaskinen til automatisk passasjertelling, ser vi samtidig en klar positiv passasjerutvikling uavhengig av dette.