Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Bedre busstilbud i Halden fra sommeren 2022

Bedre busstilbud i Halden fra sommeren 2022

Boreal Buss vant kontrakten om ny driftsavtale i Halden og Aremark fra sommeren 2022. Østfold kollektivtrafikk gjennomfører samtidig flere forbedringer i tilbudet.

Ifølge direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk vant selskapet kontrakten med relativt klar margin.

— Kontrakten ble signert tidligere denne uken, og vi er godt fornøyde med resultatet, både når det gjelder miljøinnretning, fokus på sikkerhet og nytt informasjonssystem. Boreal Buss har tilbudt elbusser både i bytrafikk, skoleskyss og regionale tilbud mellom byene, noe som vi tror vil oppleves positivt både for kundene og sjåførene både i forhold til komfort og støy.

Fokus på sikkerhet

Østfold kollektivtrafikk har hatt fokus på sikkerheten i og utenfor bussene, med særlig vekt på kollisjonssikkerhet, varslingssystemer og andre tekniske hjelpemidler for sjåførene.

— Resultatene viser at dette har vært en riktig satsing og vi er godt fornøyde med resultatene, sier Johnsen.

Siden det er krav om virksomhetsoverdragelse i kontrakten, kan alle sjåfører som ønsker det fortsette i det nye selskapet.

Bedre busstilbud

Fra sommeren 2022 bedres også busstilbudet i Halden.  Blant annet styrkes bybusstilbudet med flere avganger. Målet er å få til et enklere tilbud med høyere frekvens, som samtidig er bedre tilpasset toget.

— Det er en viktig målsetting for oss at togpendlerne skal kunne bruke busstilbudet vårt til og fra togstasjonen på en effektiv måte og uten lange ventetider, og det håper vi å oppnå fra neste sommer, avslutter Johnsen. 

Fakta

Boreal buss AS vant kontrakten i konkurranse med 5 andre selskaper. Kontrakten gjelder i 10 år med mulighet for ytterligere 2 år. Kontrakten omfatter totalt 40 busser og har en samlet verdi på om lag 560 mil kr for hele avtaleperioden.