Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Det er ingen planlagte innstillinger i Østfold 03. oktober.


Se Entur.no for oppdatert informasjon om den enkelte avgang. Klikk på "Les mer" for informasjon om Reisegaranti.

Sist oppdatert: 02.10.2023 07:30
Les mer

Billetter og priser for Hvalerferga

Det er gratis for passasjerer å ta fergen i Hvalersambandet.

  • Det blir gratis for passasjerer hele året, men gratistilbudet for kjøretøy begrenses til perioden fra midten av august til midten/slutten av mars.  

  • Fastboende med bostedsadresse på de østre øyer får tilbud om gratis ferge for en bil pr husstand hele året.

  • Gratis frakt av traktorer og utstyr som er nødvendig for landbruksdrift videreføres. Det gis ikke betalingsfritak for frakt av varer.