Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Nettbutikken og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Østfold kollektivtrafikk behandler dine personopplysninger dersom du kjøper periodebilletter eller fyller på reisepenger i nettbutikken.

Reisekort

Alle reisekort er i utgangspunktet uregistrerte, slik at du kan reise anonymt. Unntaket er reisekort som du kjøper i nettbutikken, hvor vi behandler nødvendige opplysninger for at du skal kunne handle i nettbutikken.

 

Dette behandler vi

Dersom du kjøper noe i nettbutikken, behandler vi følgende opplysninger:

 • Kundeopplysninger:
  Kontaktdata som navn, e-postadresse og reisekortnummer.
 • Reiseopplysninger:
  Informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de åtte siste avlesningene lagres i reisekortet.

Betalingsopplysninger behandles ikke av Østfold kollektivtrafikk, men av betalingsformidler.

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket, men du vil da ikke kunne benytte denne tjenesten. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

 

Formål

Formålet med registreringen og behandlingen av personopplysningene dine, er å gi deg mulighet til å benytte nettbutikken og å gi nødvendig kundeservice:

 • Tilgang til MinSide.
 • Hvis du mister eller blir frastjålet reisekortet, kan kundesenteret vårt overføre resterende verdi til et nytt reisekort ved hjelp av de opplysningene vi har registrert om deg.

Østfold kollektivtrafikk behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering») og Personopplysningsloven.

Bransjenorm for elektronisk billettering på datatilsynet.no

Personopplysningsloven på lovdata.no

 

Tilgang og bruk

Tilgangen til reise- og kundeopplysningene dine er begrenset. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart uten at vi har blitt pålagt dette av offentlige myndigheter.

Opplysningene brukes for å kunne gi deg en best mulig oppfølging av kundeforholdet og tilleggstjenester, som beskrevet under formål.

Østfold kollektivtrafikk benytter kun et relevant utvalg av reiseopplysningene dine sammen med kundeopplysningene, hvis det er initiert av deg som bruker reisekortet. Et eksempel er dersom du tar kontakt med Østfold kollektivtrafikk angående saldo på reisekortet. Østfold kollektivtrafikk vil ikke anvende opplysningene for å produsere statistikk eller ved avregning med samarbeidende selskap.

 

Lagring og sletting

 • Reiseopplysningene dine blir lagret i inntil 104 dager.
 • Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til å benytte tjenesten.
 • Opplysninger (både reise- og kundeopplysninger) vi trenger for å kunne fakturere deg, må vi lagre i 5 år på grunn av regnskapslovgivningen. Tilgangen til disse opplysningene blir ytterligere begrenset.
   

Dersom du trekker samtykket til lagring

Du kan trekke samtykket til all behandling av personopplysninger. Dersom du gjør det, sletter Østfold kollektivtrafikk kundeopplysningene dine. Du kan fortsatt reise med reisekortet selv om du trekker samtykket til lagring av personopplysninger, men du mister tilgangen til nettbutikken og tilleggstjenester.