Hva leter du etter?

Søk skoleskyss her

Husk at du selv må søke om skoleskyss. Dette gjelder både nye og eksisterende skysselever.

Søk skoleskyss når du har fått beskjed om inntak

Elevene må selv søke om skoleskyss når de har fått beskjed om inntak til videregående opplæring.

Du har rett til gratis skoleskyss dersom du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole. Dette fastsettes ved kartmåling. Privat oppmåling godtas ikke.

For at din skoleskyss skal være klar til skolestart, må du søke når du vet hvilken skole du skal gå på. 

Hvis hjemadressen din endrer seg eller du bytter skole, er det enkelt å endre søknaden.

Har du fått status "Godkjent til buss" på søknaden din, kan du hente busskortet ditt på skolen. 

 

Hvem kan søke? 

Elever som har mer enn 6 km gangavstand mellom hjem og skole.

Elever som har skyss i dag og som skal fortsette som skysselever neste år.

Elever som går på 10. trinn i grunnskolen og skal begynne på videregående skole.

 

Disse elevene skal ikke søke

Hvis du er utplassert som en obligatorisk del av undervisningen, eller du har en funksjonsnedsettelse for en kortere eller lengre periode, så skal du ikke søke. Skolen søker på dine vegne.

 

Søkeportalen

Elevene må selv legge inn en søknad i den nettbasert portalen.

Portalen beregner automatisk om du har mer enn 6 km gangavstand mellom hjem og skole. Privat oppmåling godtas ikke.

Søk her knapp

NB! Vi anbefaler å benytte PC når man registrerer seg i søkeportalen første gang.

 

Informasjon i søkeportalen 

Eleven kan selv følge med på behandlingen av søknaden i portalen og se hvilken skoleskyss som er innvilget.

Eleven kan også se busskortnummeret og om bussdelen i skolekortet er aktivt. 

Hvis hjemadressen din endrer seg eller du bytter skole, så må du huske å endre søknaden raskest mulig.  

 

Spørsmål om skoleskyss

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ringe oss på tlf 69 12 54 70. Det gjelder også om du har spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker. Du kan også sende en e-post til skoleskyss.okt@viken.no.

 

Klage på skoleskyss

Du kan klage på vedtaket dersom du har fått avslag på søknaden om skoleskyss. Klagen sendes til Østfold kollektivtrafikk, som tar en ny vurdering av søknaden. Dersom du ikke får medhold i klagen, blir den sendt videre til fylkeskommunens klagenemnd.

Se Østfold kollektivtrafikk`s postadresse.