Grensependelen

Busstilbudet mellom Strømstad, Nordby, Halden og Sykehuset Østfold Kalnes.

Rutetider

Västtrafik linje 111 betjener strekningen mellom Strømstad, Nordby, Svinesundsparken og Halden. Tilbudet korresponderer med linje 632 mot Kalnes på Svinesundsparken.

 

Korrespondansen gjelder avgangene som er på Svinesundsparken kl 0615 og 0715 mot Kalnes og kl 1538 og 1653  mot Halden. Linje 111 har avgang fra Strömstad stasjon kl 0525 og 0620 og fra Svinesundsparken mot Strömstad kl 1551 og 1716.

Her finner du rutetider for busslinje 111 Grensependelen mellom Strømstad, Nordby, Halden og Sykehuset Østfold Kalnes.

Her finner du rutetider for busslinje 632 Direktebuss Halden–Grålum–Sykehuset Østfold.

 

4. november får Västtrafik nye soner, noe som påvirker linje 111 Grensependelen mellom Halden og Strømstad.

Ny soneinndeling 

Västtrafiks reduserer antall soner fra 70 til kun 3! Nye soner og billetter vil gjør det enklere for passasjerene, både å kjøpe billetter og reise til og fra Sverige.

Prisen for reiser over grensen baseres på de tre nye sonene i Västtrafiks region, og antall billetter reduseres. Det betyr at også periodebillettene som gjelder for reiser til og fra Sverige endres.

 

Nye periodebilletter 

Billetter mellom Halden og Strømstad som kjøpes som et tillegg til Västtrafiks soner, får navnet Extra.

Nye periodebilletter for linje 111 Grensependelen:

Det er periodebilletten Extra Østfold S som er mest aktuell for reiser mellom Sykehuset Østfold Kalnes, Halden og Strømstad. Extra Østfold S erstatter periodebilletten Flerkommun+.

Billetten får du kun kjøpt hos Västtrafik. 

 

Nytt navn på periodebilletten Flerkommun+

Billettene som er aktive ved overgangen til nye soner kommer til å få nytt navn natt til 4. november. Aktive billetter vil fortsatt være gyldige til Halden under hele billettens gyldighetstid.

4. november får aktive billetter nytt navn, og "Flerkommun+" kommer å bytte navn til "Zon BC Extra".

Når billetten går ut, må du kjøpe billetten Zon C Extra Østfold S.

 

Dagens billettnavn: Flerkommun+

Navn fra 4. november: Zon C Extra Østfold S

 

Billettenes gyldighet

Enkelt- og periodebilletter kjøpt på linje 111 er gyldig for reise videre med Østfold kollektivtrafikk innenfor Halden kommune og til Sykehuset Østfold Kalnes.

Husk å vise kvittering for aktivert billett fra Västtrafik på Østfold kollektivtrafikk sine busser. Det er ikke tilstrekkelig med salgskvittering.

Du kan også bruke månedskort (periodebillett) fra Østfold kollektivtrafikk på linje 111 innenfor Halden kommune. 

Husk å vise kvittering for aktivert månedskort fra Østfold kollektivtrafikk på Västtrafik sine busser. Det er ikke tilstrekkelig med salgskvittering. 

Vær obs på at skole- og honnørbilletter ikke gjelder mellom Sverige og Halden.

 

Slik kjøper du billetter

Både enkelt- og periodebilletter kjøper du i Västtrafik To Go eller på Västtrafik-kort.

Enkeltbilletter kan du også kjøpe som papirbillett.

På linjer som har Västtrafiks kortlesere gjelder også kontolading. Ved reise på busser uten Västtrafiks kortlesere, må billett på Västtrafik-kort vises sammen med kvittering.

Du kan også kjøpe billetter på Nordby Kjøpesenter, og Coop og Pressbyrån i Strømstad sentrum (ved N. Hamnen).

 

Kontantfri reise

Linje 111 er kontantfri, dvs at du ikke kan bruke kontanter eller debetkort ved betaling om bord i bussen. 

Derimot kan du betale med kredittkort på Västtrafik sine busser på linje 111.

 

Unntak pga koronaviruset

Obs! Västtrafik melder at akkurat nå er det ikke mulig å kjøpe billett om bord på deres busser pga koronaviruset. Billetten kan du kjøpe i appen Västtrafik To Go eller via Västtrafiks butikker och utsalg.

 

Endringer i holdeplasser

Holdeplassen Svinesund nord i Halden tilhører i dag både sone Halden og sone Strømstad, men fra 4. november tilhører holdeplassen kun Halden.

Holdeplassen Svinesund i Strømstad tilhører i dag både sonen Strømstad og sonen Halden, men fra 4. november tilhører holdeplassen kun Strømstad.

 

Her ser du mer informasjon fra Västtrafik om de nye endringene.

 

Kontaktinformasjon

Oppdaterte rutetider finner du i reiseplanleggeren, eller du kan ringe til ruteopplysningen på norsk eller svensk side:

– på norsk side tlf 69 12 54 60

– på svensk side tlf 0771–41 43 00

 

Foto: Jesper Wiberg/Västtrafik


Publisert 12. september 2016. Sist oppdatert 16. august 2021