Nytt busstilbud i Sarpsborg og Fredrikstad

Enklere, raskere og oftere!

Det er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Østfold.

Nytt tilbud i Nedre Glomma startet allerede 25. juni, mens tilbudet i andre deler av fylket blir behandlet av Fylkestinget i løpet av høsten.

For å nå målene om redusert bilbruk i Nedre Glomma (se Bypakke Nedre Glomma), er tilbudet betydelig forenklet og de viktigste reisestrekningene er prioritert.

 

Tilpasset arbeids- og skolereiser

Tilbudet er i stor grad tilpasset arbeids- og skolereiser med flere avganger i rushtiden, men det er samtidig lagt opp til et bra busstilbud også i andre områder og til andre kundegrupper.

 

Hovedbusslinjer 

Nye tilbud omfatter hovedbusslinjer og lokalbusslinjer.

Hovedbusslinjene skal betjene områder med store reisestrømmer.

De fleste av disse linjene kjøres som pendler hvor alle avganger har samme trasè og betjener bysentra i Fredrikstad og Sarpsborg. Det er lagt opp til flere avganger i rushtiden på de fleste hovedbusslinjene enn ellers i døgnet.

Det er 11 slike linjer i Nedre Glomma, og ca 70-80% av innbyggerne vil ha en holdeplass til en hovedbusslinje innenfor en avstand på 500 meter.

 

Lokalbusslinjer

I områder med færre reiser er det lokalbusslinjer og bestillingstilbud (se flexostfold.no). 

Disse linjene vil variere avhengig av etterspørselen og vil ofte ha mindre rettlinjede traseer og færre avganger enn hovedbusslinjene.

 

Rushtidslinjer og gratis shuttlebuss

Rushtidslinjene går til Kalnes og Grålum.

Det er også en egen, gratis shuttelbuss mellom Fredrikstad sentrum, Fredrikstad stasjon og Cicignon fergeleie som er tilpasset togtidene.

 

Andre tilbud

I tillegg kommer regionbusser, ekspressbusser og bestillingstilbudet Flex.

Disse inngår ikke i linjekartet, men region- og ekspressbussene er søkbare i reiseplanleggeren, og du finner rutetabellene her på nettsiden.

 

Reiseplanlegger 

I reiseplanleggeren på web og som app kan du søke etter avganger fra din adresse, der du befinner deg, på kart eller fra en bestemt holdeplass.

 

Gi oss en tilbakemelding!
Vi setter stor pris på tilbakemelding om det nye tilbudet – kontakt oss gjerne eller prat med oss på Facebook. 

Publisert 22. mai 2018. Sist oppdatert 3. oktober 2018