Rutejustering fra 1. januar

Tilbudet som gjaldt frem til 31. desember fortsetter våren 2018. Det er kun mindre justeringer i tider på noen av busslinjene.

Busslinjene dette gjelder er: 316, 351, 357, 362, 365, 366 og 580.

Vær også oppmerksom på at alle rutetabellene i .pdf format er videreført til tross for at står at de gjelder frem til 31.12.2017. Vi oppdaterer filene så raskt det lar seg gjøre, men selve rutetidene er fortsatt gjeldende.


Publisert 2. januar 2018. Sist oppdatert 18. januar 2019