Omkjøring linje 130 og 150

På grunn av gravearbeider stenges Albert Moeskaus vei fra mandag 2. januar.

Det betyr at linje 130 og 150 (skolebuss fra Grålum skole) må følge omkjøringstrasé i henhold til kartet under. 

Omkjøringstrasé for linje 130 er stiplet med blått.
Omkjøringstrasé for linje 150 er stiplet med grønt.

Det vil bli etablert to midlertidige busstopp i Statsminister Kolstads vei, ved Frøyas vei og Måkeveien.

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:
- Sarpsborgveien 13
- Sparta Amfi
- Sarpsborgveien 1
- Albert Moeskaus vei
- Fasanveien 3
- Blokkene Brevik


Publisert 20. januar 2020. Sist oppdatert 28. september 2020