Krav om bruk av munnbind på kollektive reiser i Indre Østfold

Indre Østfold kommune har gjennom ny forskrift som gjelder fra i dag 12. oktober, innført krav om bruk av munnbind på alle kollektive reiser, også lokalt, når 1 meters avstand ikke kan holdes.

Tiltaket innføres på grunn av smitteutviklingen i Oslo, og lokal smitteoppblomstring i nabokommunen Rakkestad. Smitteoppblomstringen får relativt betydelige ringvirkninger i Indre Østfold kommune og Kommuneoverlegen i Indre Østfold kommune har derfor fattet følgende vedtak:

 

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense og motvirke smitte av Covid-19 i befolkningen og blant helsepersonell, beskytte sårbare grupper og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Lokal forskrift kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

 

§ 3 Bruk av munnbind ved kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende bruke munnbind i kollektivtransporten. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Vedtaket gjelder fra kunngjøring og ut oktober måned 2020. Forskriften kan leses her.

 


Publisert 12. oktober 2020. Sist oppdatert 26. oktober 2020