Sykkelritt påvirker busstrafikken i Østfold

Fredag 18. mai avsluttes 3. etappe av Tour of Norway i Sarpsborg. Dette vil påvirke busstrafikken på mange måter, og vi anbefaler alle som skal ut og reise, å velge en tidligere avgang enn normalt denne ettermiddagen.

Etappen starter i Moss kl. 13.30 og går via Såner, Hobøl, Svinndal, Råde, Engelsviken, Råde og Solli til Sarpsborg. Målgang forventes i Korsgata ved bussterminalen ca kl. 18.00.

Dette vil påvirke bussruter over store deler av fylket med generelle forsinkelser, avvikende kjøretraséer og noen innstilte avganger, særlig i Moss og Nedre Glomma.


Glommaringen

Mellom Sarpsborg og Fredrikstad vil Glommaringen langs fv. 109 være innstilt mellom kl. 16.00 og 18.30.


Bussterminalen stengt kl 15- kl 20

Bussene har avgangssted fra Torget. Timekspressen L3 har avgang derfra hele dagen.

 

Kirkegaten er også stengt

Ingen av holdeplassene betjenes. I stedet kjører bussene Astrids gate inn til sentrum.


Reiseplanlegger og rutetabeller oppdateres ikke

Avvikene vil ikke kunne legges inn i reiseplanleggerne på web og i app. Vi har heller ikke mulighet til å korrigere de generelle rutetabellene på nettsidene våre eller sette opp info på holdeplassene.

 

Linje 9 til Oslo

Avgangene som passerer Spydeberg klokken 14.20 og 14.50 kjører nye E18 og betjener ikke holdeplasser mellom Krosbykrysset og Elvestad.

 

Oversikt over endringene
Her finner du oversikt over endringene i busstrafikken i Nedre Glomma under sykkelrittet.
Og her finner du avvikene for øvrige ruter i Østfold disse dagene.

Arrangøren vil også gi generell informasjon gjennom media.

Her kan du lese mer om Tour of Norway.

 


Publisert 7. mai 2018. Sist oppdatert 18. mai 2018