Korona: Retningslinjer for våre reisende

Risikoen for smitte øker med tiden man er sammen, jo flere kontakter man har og jo mindre avstanden mellom kontaktene er.

Sammen med bussjåførene og alle ansatte i kollektivtrafikken gjør vi alt vi kan for å begrense smitten og forsinke utbruddene av Covid-19.

 

REISERÅD

Vi ønsker at alle skal oppleve det som trygt å reise med bussen. Vi oppfordrer derfor alle til å følge de anbefalte smitteverntiltakene på bussen:

Ikke reis med mindre det er helt nødvendig.

  • Bruk heller bil, sykkel eller ta beina fatt.

Ikke reis hvis du er syk. 

  • Hvis du er i karantene, er syk eller har mistanke om at du er smittet, skal du ikke reise med bussen.

Unngå trengsel. 

  • Forsøk å legge reisen til et tidspunkt når ikke mange skal samme vei for å redusere trengsel på bussene, på holdeplasser, bussterminaler osv.

En meter avstand mellom passasjerer er anbefalt og bør tilstrebes gjennom hele reisen.

  • Et åpent sete mellom passasjerer regnes som tilstrekkelig avstand.
  • Den generelle anbefalingen om en meter avstand kan fravikes på reiser som varer under én time.
  • Fyll opp setene før ståplasser. Sitt skulder ved skulder, unngå ansikt mot ansikt. 

Munnbind er ikke lenger påbudt.

  • Vi anbefaler at du bruker munnbind om du opplever trengsel, også i kommuner hvor det ikke lenger er påbudt. 
  • Ikke ta av deg eller kast munnbindet før du er ute av bussen og har forlatt området med trengsel.
  • Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. 
  • Mer om munnbind og korrekt bruk finner du på nettsidene til FHI.

Følg de generelle smittevernrådene om hånd- og hostehygiene.

OBS! Endringer kan skje på kort varsel dersom smittesituasjonen i enkeltregioner endres.

 

Reisegaranti

Som kunde har du rett til transport innenfor de antall passasjerer vi har mulighet til å ha med om bord. Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis bussen du skal reise med ikke har plass. Informasjon om reisegarantien.

 

Kjøp av billetter

For å redusere smittefare, kan du ikke betale med kontanter om bord. Vi anbefaler at du bruker ØstfoldBillett-appennettbutikken vår eller SMS til å kjøpe billett.

Hvalerferga: Se informasjon fra Hollungen AS om betaling.

 

Øvrige tiltak

Bussjåføren kan gjøre passasjerene oppmerksom på at det er fullt om bord, og henvise til neste avgang.

Vi benytter plakater til å minne om å holde avstand om bord.

Renholdet er betydelig trappet opp. Det er likevel viktig at alle følger FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.

 

Helsemyndighetenes veiledere

Vi baserer våre reiseråd på helsemyndighetenes veiledere.

- For ordinær kollektivtrafikk følges FHIs smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.). Sist oppdatert 28. juni 2021.

- For skoleskyss følges smittevernsveileder for skoleskyss.

- Følg FHIs informasjon om korrekt bruk av munnbind.


Publisert 25. august 2020. Sist oppdatert 30. juni 2021