Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Nettbutikk

I nettbutikken kan du fylle på reisepenger eller fornye din periodebillett (gjelder ikke i Halden).

Logg inn i nettbutikken

Fra 20. juni vil ikke busskort kjøpt i nettbutikken fungere på bussene i Halden.

 

Fyll på reisepenger

I nettbutikken kan du fylle på reisepenger med beløp fra 100 kr og inntil 2000 kr.

Med reisepenger i kortet betaler du enkeltbillettpris for hver reise. 

I nettbutikken velger du 'Fyll på verdi'.

 

Kjøp periodebillett

Du kan også kjøpe periodebillett. Du velger mellom 24t, 7, 30 og 365 dagers varighet.

Ny periodebillett kan du kjøpe i god tid før den perioden du er inne i går ut. Den nye perioden begynner ikke å løpe før du tar i bruk billetten på bussen.

I nettbutikken velger du 'Kjøp produkter'.

 

Du må ha et aktivert reisekort 

Har du ikke et reisekort (busskort), kan dette kjøpes på bussen.

Vær oppmerksom på at reisekortet må være aktivert, dvs. tatt i bruk på bussen, før du kan fylle på reisekortet i nettbutikken første gang.

 

Oppdatering

Reisekortet vil være oppdatert tidligst etter 15 minutter og senest innen 45 minutter etter kjøp/påfylling. 

Kjøpte billetter eller påfylling av reisepenger lastes inn i ditt reisekort når kortet registreres på kortleseren ombord i bussen. Frem til dette vil det stå 'Distribusjon til billettmaskin pågår' i nettbutikken.

NB! Ved gjennomført betaling skal man komme tilbake til siden som viser 'Ditt kjøp er fullført'. Dersom dette ikke skjer, er ikke kjøpet gjennomført. Betalingstransaksjonen vil kunne fremstå som gjennomført, men beløpet er kun reservert og vil ikke bli belastet. Beløpet vil bli frigitt etter noen dager i henhold til rutinene til kundens bankforbindelse.

 

Personvern

Alle reisekort er i utgangspunktet uregistrerte, slik at du kan reise anonymt. Unntaket er reisekort som du registrerer i nettbutikken, hvor vi behandler nødvendige opplysninger for at du skal kunne handle i nettbutikken.

Denne informasjonen oppbevares på en sikker og fortrolig måte. 

Les mer om hvordan Østfold kollektivtrafikk ivaretar personvernet i nettbutikken.

 

Tusen takk for at du kjøper billett, god tur!