Soner og sonekart

Maks 3 soner

Kommunegrensene utgjør sonegrensene i Østfold, med unntak for Sarpsborg/Fredrikstad som er én prissone.

Prisen for voksen enkeltbillett beregnes utfra en grunnpris på 40 kroner som gjelder innenfor hver enkelt sone (kommune). Prispåslaget er 20 kroner for hver enkelt sonegrense du passerer.

Periodebillettene gjelder i hele Østfold, med unntak av Nedre Glomma-kortet.

 


Publisert 22. mars 2021. Sist oppdatert 23. mars 2022