Priser

Alle billetter, priser og aldersgrenser

Alle våre billetter kan brukes på alle lokale bussruter i Østfold, inkludert VY express linje 3 og 6, men ikke på Flybussen, Hvalerferga, linje 9 Mysen-Askim-Oslo eller linje 540 Moss-Vestby, som har egne priser.

 Se sonekart her. 

 Se prisliste her.

Velg billett for å se priser

          

          

          

 

Andre priser og betingelser

Du betaler barnepris for sykkel, stor sparkesykkel, ståhjuling og spark. Rullestolbrukere, barnevogn, hund og håndbagasje er gratis.


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 1. februar 2022