Priser

Alle billetter, priser og aldersgrenser.

Prisene gjelder for bussruter i Østfold, inkludert Vy express, men ikke på Flybussen og linje 540 Moss-Son-Vestby stasjon, som har egne priser. Se sonekart her.

 

Velg billett for å se priser:

Enkeltbillett

Periodebillett

Billigere buss i Nedre Glomma

BuzzBilli for skole og barnehager

Hvalerferga

Linje 9

VY3 og VY6

Flex

Fellesbillett buss/tog

Grensependelen

Linje 540 Moss-Son-Vestby stasjon 

 

Andre priser og betingelser

Du betaler barnepris for sykkel, stor sparkesykkel, ståhjuling og spark. Rullestolbrukere, barnevogn, hund og håndbagasje er gratis.


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 17. juni 2021