Priser

Alle billetter, priser og aldersgrenser

Prisene gjelder for bussruter i Østfold, inkludert VY express, men ikke på Flybussen og linje 540 Moss-Vestby, som har egne priser.

Se sonekart her. 

 

Velg billett for å se priser

          

          

          

 

Andre priser og betingelser

Du betaler barnepris for sykkel, stor sparkesykkel, ståhjuling og spark. Rullestolbrukere, barnevogn, hund og håndbagasje er gratis.


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 21. september 2021