Gratis buss i Fredrikstad

Fra mandag 11. november til 9. februar reiser du gratis med bussen i Fredrikstad kommune.

En gavepakke fra kommunen med håp om å endre reisevaner 

- Da bystyret vedtok å gi innbyggerne tre måneder gratis buss, var målet at flere skal få øynene opp for buss som alternativ til bil. Det sies at folk i snitt bruker 30 dager på å endre reisevaner. Vi krysser dermed fingrene for at en gratisperiode på tre måneder fører til at flere endrer reisevaner i kommunen vår, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

- Bomringen åpner 15. november. Med gratis buss ønsker vi å gjøre overgangen smidigere, sier ordføreren.

 

Om gratis buss i Fredrikstad

Busstilbudet er gratis fra mandag 11. november til og med søndag 9. februar.

Gratistilbudet gjelder på alle lokale busslinjer i Fredrikstad, inkludert regionbussene, skolerutene og VY6, samt tre hovedbusslinjer mellom Fredrikstad og Sarpsborg og tre rushtidslinjer til Grålum og Sykehuset Østfold Kalnes.

Det er også gratis på hele linje 114 Fredrikstad-Manstad-Saltnes-Tomb, også på reiser mellom Råde og Fredrikstad.

For at vi skal ha oversikt over hvor mange som benytter seg av gratisbussen, må passasjerene gå på bussen foran hos sjåføren. Ellers trenger man verken billett, busskort eller billett-app

Ordinær billettpris gjelder dersom du skal videre til Hvaler, Råde, Oslo osv.

 

Gratis i Sarpsborg

De neste tre månedene er det gratis for alle i Nedre Glomma å reise med linje 1 og 2, tidligere kalt Glommaringen, mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Alle bussforbindelser fra Fredrikstad til Kalnes blir også gratis.  

Hovedbusslinjene 1, 2 og 4 og direktebussene 101, 102 og 103 til Grålum og Sykehuset Østfold Kalnes er også gratis på reiser som kun er innenfor Sarpsborg kommune. 

 

Reis utenfor rushtiden hvis du kan

Vi forventer en betydelig økning av antall passasjerer i rushtiden (kl 0630-0800 og kl 1430-1600). Hvis du har mulighet, så bør du reise utenfor rushtidsperiodene.

Siden vi forventer at det kan bli fulle busser på enkelte bussavganger, så oppfordrer vi deg til å ikke ta med sykkel på bussen. Ved påstigning fra samme holdeplass, vil alltid passasjerer i rullestol og barnevogn bli prioritert før sykkel.

Det er alltid vanskelig for sjåførene å prioritere hvem som skal få sitte på dersom det er trangt om plassen, men den som kommer først om bord, skal få sitte på til sin endestasjon. Det er i alle tilfeller bussjåføren som avgjør om det er plass.

 

Ekstrabusser

Det er vanskelig å vite på forhånd om det blir behov for ekstrabusser på enkelte linjer og tidspunkt i forbindelse med gratisbuss og åpning av bomringen i Fredrikstad, men det er god kapasitet på de fleste bussavgangene i Fredrikstad i dag, også i rushtiden.

Vi kommer til å følge passasjerutviklingen på de enkelte linjene tett, og bruke den kapasiteten vi har tilgjengelig der det er størst behov.

Allerede fra 11. november vil vi sette inn ekstrabusser på:

 • busslinje 114 Fredrikstad-Manstad-Saltnes-Tomb kl 0725 fra Tomb og kl 1430 fra Fredrikstad.
 • busslinje 116 Fredrikstad-Sellebakk-Kjølshunn-Skjærviken kl 0710 fra Skjærviken og kl 1440 fra Fredrikstad.

 

Reisegaranti

Hvis gratistilbudet blir en stor suksess og enkelte busser blir fulle, så skal vi gjøre vårt beste for å få deg dit du skal.

Vi trenger samtidig litt tid til å omprioritere busser eller finne alternativ transport, og ber derfor om litt tålmodighet nå i starten av perioden.

Det er viktig for oss at du kommer deg dit du skal, når du skal. Hvis det skjer en svikt i tilbudet vårt, kan du benytte deg av vår reisegaranti:

Hvis bussen er mer enn 20 minutter forsinket, refunderer vi dokumenterte utlegg til drosje, egen bil (kilometergodtgjørelse) eller annen alternativ kollektivtransport  med inntil 550 kr.

 

Du må først ringe oss på tlf 69 12 54 60 for å sjekke muligheten for alternativ transport.

Hvis dette ikke er mulig, må du i første omgang selv besørge transporten, og deretter søke om refusjon for dine utlegg på reisegarantiskjemaet.

Hvis du vet at du kan komme fram med et annet rutetilbud bør du bruke dette, eventuelt i tillegg til drosje eller egen bil.

Du får ikke refusjon hvis avviket er annonsert, hvis du visste om eller burde ha visst om problemet på forhånd, eller hvis årsaken ikke ligger hos oss (som for eksempel ved ekstremvær). 

Du har heller ikke krav på refusjon hvis du ikke har beregnet nok overgangstid, ikke har beregnet nok gangtid, eller du har brukt feil rutetabell.

Les mer om reisegarantien her.

 

Hvordan planlegger jeg bussreisen min?

En infofolder er sendt ut til alle husstander i Fredrikstad kommune. Denne finner du også på bussene i Fredrikstad.

Folderen inneholder informasjon om bomringen, rutetabeller for de viktigste busslinjene, linjekart, informasjon om autopass, byfergene, innfartsparkering osv. 

Folderen kan du lese, eventuelt laste ned her.

Reiseplanlegger finner du på nettsiden vår eller i App Store og Google Play hvor du søker på ØstfoldReise.

Du kan også ringe ruteopplysningen på telefon 69 12 54 60 for mer hjelp, eller snakke med oss på Facebook.

Bruk gjerne sanntidskartet for å se nøyaktig hvor bussen eller fergen din er, og når den kommer til ditt stoppested. Ved større hendelser og avvik vil det også vises melding i kartet. Sanntidskartet finner du her: ostfold-kollektiv/sanntid.

 

Alle hovedbusslinjene og lokalbusslinjene er gratis på reiser internt i Fredrikstad. 

Gratis kun på reiser internt i Fredrikstad:

 • VY6 Hvaler–Fredrikstad–Råde–Oslo
 • Linje 600 Fredrikstad–Rekustad–Solli–Råde–Rygge–Moss
 • Linje 630 Moss–Fredrikstad–Halden 

Gratis på reiser Råde-Fredrikstad:

 • 114 Fredrikstad-Manstad-Saltnes-Tomb

Gratis også ved påstigning i Sarpsborg, og på reiser internt i Sarpsborg:

 • Linje 1 Fredrikstad-Østfoldhallen-Greåker-Sarpsborg
 • Linje 2 Fredrikstad-Moum-Sarpsborg
 • Linje 4 Fredrikstad-Hannestad øst-Kalnes.
 • Linje 101 Kongsten-Årum-Grålum-Kalnes,
 • Linje 102 Langøya-Veum-Kalnes-Inspiria
 • Linje 103 Gressvik-Solli-Kalnes-Inspiria 

Det er ikke gratis på Flybussekspressen.


Publisert 19. september 2019. Sist oppdatert 14. november 2019