Billettkontroll

Det er ditt eget ansvar å kunne vise gyldig billett ved billettkontroll.

Husk legitimasjon ved bruk av rabattordninger. Bankkort osv. uten bilde ikke er godkjent som legitimasjon.

Med rabattordninger menes enkeltbilletter og periodebilletter for ungdom, UngVoksen, honnør og studenter.

 

Brudd på disse bestemmelsene kan medføre inndragning av reisekortet eller et gebyr, se befordringsvedtektene for Østfold på nettsiden vår.

 

Klage

Ønsker du å klage på at du har fått inndratt reisekortet, eller gi din tilbakemelding om en billettkontroll? 

Alle klager på billettkontroll og gebyr må sendes inn skriftlig. Vi behandler dessverre ikke klager på Facebook eller ved personlig oppmøte.

 

Send klage på gebyr her

 

Gebyr

Vi jobber med innføring av gebyr til de som ikke har gyldig billett når de reiser.

Størrelsen på gebyret, eller pengebeløpet du da må betale, er fastsatt av Samferdselsdepartementet. 

 


Publisert 26. januar 2017. Sist oppdatert 25. januar 2019