Billetter og priser

Alle billetter, priser og aldersgrenser.

 

Finn den billetten som passer for deg

Hvilken billett som passer best for deg, avhenger av hvor ofte og variert du reiser.

Det finnes uansett flere rabattordninger som du bør benytte deg av.

Prisene gjelder for alle bussrutene i Østfold, med unntak av flybussen som har egne priser.

Reisekort og reisepenger kan også brukes på Hvalerfergen, men her gjelder andre priser.

 

Maks 3 soner

Østfold har innført et prissystem for lokale bussruter som er basert på soner.

Kommunegrensene utgjør sonegrensene i Østfold, med unntak for Sarpsborg/Fredrikstad som er én prissone.

Prisen for voksenbillett beregnes utfra en grunnpris på kr 40 som gjelder innenfor hver enkelt sone eller kommune, samt et prispåslag på kr 10 for hver enkelt sonegrense du passerer.

  

Fri overgang

Husk å oppgi endeholdeplassen og betal for hele strekningen på første buss hvis du må bytte buss underveis.

Du kan bytte til andre busser i de sonene billetten gjelder for, så lenge det er tid igjen på billetten når du går på bussen.

Billetten gjelder også for returreiser. 

Billetter kjøpt på Hvalerferga gir ikke fri overgang til buss.


Publisert 8. april 2016. Sist oppdatert 11. september 2020