Høstruter

Her finner du oppdaterte rutetider som gjelder fra 20. august

Reduserte avganger på søndager

Det er enkelte endringer sammenlignet med tabellene som er lagt ut tidligere. Antall avganger tidlig på søndager er redusert på hovedbusslinjene 4, 7, 8, 10, 12 og 14. Linje 15 Sarpsborg-Hasle vil ikke ha noe tilbud på søndager.

Det blir i tillegg redusert antall avganger på søndag formiddag på lokalbusslinjene. Linjene 113 mot Torsnes, 134 mot Opsund, 135 mot Råkil og Bakkeli og 136 mot Alvimhaugen vil ikke ha tilbud på søndager.

 

Flere rushtidsavganger

Samtidig styrkes tilbudet med noen flere avganger på hverdager i rushperioden. Dette gjelder for hovedbusslinjene 5, 8, 10, 12, 13, 14 og 15 samt lokalbusslinjene 110, 114 og 116.

 

Andre endringer

Linje 132 og 137 mellom Sarpsborg og Greåker om Opstad og Hannestad øst er endret. Disse linjene betjener det samme området, men kjører hver sin vei fra Grålum, og må ses i sammenheng. Linjekartet er foreløpig ikke oppdatert med disse endringene.

Hovedbusslinje 4 Fredrikstad-Hannestad øst-Kalnes har fått en senere avgang fra Kalnes.

På hovedbusslinje 8 Øra-Fredrikstad-Ambjørnrød er alle avganger endret med 10 minutter.

Lokalbusslinjene 114 Tomb-Saltnes-Manstad og 115 Øyenkilen-Vikane er også blitt endret og har blant annet fått en senere avgang.

Lokalbusslinje 104 Sarpsborg-Varteig-Furuholmen vil ikke lenger fremkomme som egen linje. Det kjøres likevel fem daglige avganger på denne strekningen, og rutetidene finner du på linje 153 Sarpsborgskolene (Sandbakken skole, Greåker vgs., Grålum skole, m.fl).

Det vil fortsatt kjøres skolebusser til videregående skoler, dvs Kalnes, Greåker og Borg, både fra Sarpsborg og Fredrikstad.

 

Bakgrunnen for endringene

I følge direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk, er bakgrunnen for endringene at nye tilbud samlet sett vil ha en betydelig høyere kostnad enn tilbudet før 25. juni.

- «Viktigste årsak til dette er flere avganger i rushperioden samtidig som tilbudet har økt blant annet på søndager, der kostnaden er høyest. I ny avtale med Nettbuss er dette delvis løst gjennom å flytte avganger fra søndag formiddag til rushperioden på hverdager, og delvis gjennom økt godtgjørelse i Nedre Glomma.

Vi tror forøvrig at disse endringene samlet sett kan være fornuftige så lenge vi ikke har mulighet til å styrke tilbudet samlet sett, så får vi se etter hvert om vi får mulighet til å utvide tilbudet på søndager for alle linjene.

Så lenge vi beholder søndagstilbudene på hovedbusslinjene 1, 2, 5 og 13, samt en tidlig avgang på linje 4, som er viktige linjer i og mellom byene,  så mener vi at konsekvensene av disse endringene vil være begrenset».

 

Her finner du høstrutene.


Publisert 28. juni 2018. Sist oppdatert 17. juli 2019