80% av busstrafikken i Østfold er fossilfri

Fra og med 1. juli tas 36 nye biogassbusser i bruk i Moss, Rygge og Våler. Disse kommer i tillegg til gassbusser i Nedre Glomma og biodiesel i deler av indre Østfold.

 - Dette er veldig bra for miljøet og for innbyggerne våre, sier fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen i Østfold fylkeskommune.

Offensiv miljøsatsing
Fredag klippet hun snoren som markerte at totalt 36 nye biogassbusser kan tas i bruk når den nye avtalen om busstrafikk i Mosseregionen starter 1. juli. Det skjedde under en markering i Moss. Dermed fortsetter fylkeskommunens satsing på biogass med full styrke. Avtalen er viktig for å bidra til å bygge opp et marked for mer miljøriktig drivstoff i regionen. Gassbussene gir langt lavere utslipp blant annet sotpartikler og NOx enn dagens busser. De støyer også mindre. Dette vil merkes som en forbedring, særlig i tettbygde strøk og i bygater.

- Østfold er et foregangsfylke
Ordfører i Moss Tage Pettersen er svært fornøyd med den offensive miljøsatsingen som avtalen representerer.
- Dette er en stor dag. Vi viser igjen at Østfold er et foregangsfylke innenfor miljøsektoren, sa Pettersen under markeringen.

  • Østfold startet allerede for 14 år siden med utprøving av biogassbusser i Fredrikstad og har i dag 105 gassbusser i drift i Nedre Glomma.
  • Østfold fylkeskommune har nylig inngått en avtale med Nettbuss AS for å drifte busstilbudet i Mosseregionen fram mot 2025.
  • Nettbuss AS vil være blant de første som tar i bruk biogass som drivstoff i klasse 2 busser som vil benyttes på langruter og i skolebarntransport.

De nye bussene har selvsagt setebelter både i by- og regionbussene og alkolås. Det er også tilrettelagt for holdeplassvisning og sanntidsinformasjon i bussene som vil tas i bruk etter hvert.

 

 


Publisert 4. juli 2017. Sist oppdatert 4. juli 2017