Reiseinfo
Andre rutetabeller
Ekspressbusser
Grensependel
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Lokale bussruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Indre Østfold
Langruter
Ruteopplysning
Transporttjenesten
Brukerkort og konto
Søknad
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Grensependel

Ruteinformasjon for Grensependelen finner du <her>. Tilbud som gjelder fra 14. desember 2014 – 12. desember 2015 finner du <her>.

NB! Denne linjen er kontantfri, dvs at du ikke kan bruke kontanter ved betaling ombord i bussen. Enkeltbilletter for linje 111 kan kjøpes hos VIA Tours, Storgata 11 i Halden (NB! gir ikke overgang fra⁄til lokale busser i Østfold).

Følgende rabattkort kan brukes på Grensependelen:

–        Västtrafik sitt periodekort Flerkommun+ utvides til å gjelde både for strekningen Strömstad – Halden og Strömstad – Sarpsborg*. Kortet selges hos Västtrafik (se www.vasttrafik.se for mer informasjon). Verdikort fra Västtrafik kan kjøpes på Nordby Kjøpesenter i tillegg til Coop og Pressbyrån på Strømstad torg .

–        Flerkommun+ gjelder også på lokale busser* innenfor Halden kommune.

–        Periodekort** fra Østfold kollektivtrafikk kan fortsatt brukes på linje 111 innenfor Halden kommune, men kontantkort kan ikke brukes.

*        Du må kunne fremvise kvittering for aktivisert Flerkommun+ kort med utløpsdato på TIMEkspressen Linje 3 og Østfold kollektivtrafikk sine lokale busser i Østfold – det er ikke tilstrekkelig med salgskvittering.
**        Du må kunne fremvise kvittering for aktivisert periodekort med utløpsdato. Ta med en kvittering⁄kortinformasjon i forbindelse med aktivisering av kortet på en lokalbuss i Østfold. Du kan ikke aktivisere kortet på linje 111. TIMEkspressen linje 3 har nye billettmaskiner fra Østfold kollektivtrafikk som kan lese lokale busskort i Østfold.

KONTANTFRI REISE

Du kan betale med diverse kredittkort med Västtrafik sine busser på linje 111.

Du kan forhåndskjøpe enkeltbilletter hos VIA Tours i Halden eller betale med kreditkort på bussen. Du kan imidlertid ikke betale med kontanter på bussen.På avgangene som kjøres av TIMEkspressen kan du fortsatt betale kontant.

Se www.timekspressen.no for flere tilbud mellom Østfoldbyene og Oslo.

For oppdaterte rutetider – bruk søkemotoren på venstre side eller ring til ruteopplysningen på norsk– eller svensk side:

– på norsk side tlf 177, eller
– på svensk side tlf 0771–41 43 00

KONTAKTINFORMASJON
Västtrafik tlf (+46) 0771–41 43 00
Østfold kollektivtrafikk tlf (+47) 69 12 54 70
TIMEkspressen tlf (+47) 69 13 77 00

PRISER OG RABATTORDNINGER

...ved lokale reiser i Østfold
For lokale reiser i Østfold gjelder prisregulativet til Østfold kollektivtrafikk (se "priser" i menyen). Periode– og kontantkort fra Østfold kollektivtrafikk gjelder kun innenfor Østfold og kan ikke kombineres med enkeltbillett, verdikort eller periodekort fra⁄til Akershus, Oslo eller Strömstad.

Du må bruke kredittkort ved kjøp av enkeltbilletter og kort på Linje 111. Du kan også forhåndskjøpe enkeltbilletter hos VIA Tours i Halden. For reiser internt i Halden kommune kjøper man 1 billett, dvs kr 30,– for voksen enkeltbillett eller kr 15,– for barn⁄honnør.

...ved lokale reiser i Strömstad
For lokale reiser i Strömstad gjelder priser og kortordninger til Västtrafik – se www.vasttrafik.se.

...ved reiser mellom Østfold og Strömstad
Du kan reise med Västtrafiks enkeltbilletter og verdikort over landegrensen. Disse kan man kjøpe på Nordby Kjøpesenter i tillegg til Coop og Pressbyrån i Strømstad sentrum (ved N. Hamnen).

Det er også mulig å forhåndskjøpe billetter hos VIA Tours i Halden for reiser til Strømstad. Skal du reise fra Halden til Strømstad, kjøper du 2 billetter eller 4 billetter for reise tur⁄retur Halden – Strømstad. 1 voksen enkeltbillett koster kr 30,– og 1 billett for barn⁄honnør koster kr 15,–.

Familierabatt: 1 barn under 6 år reiser gratis sammen med voksen som reiser med enkeltbillett.
Barn⁄Honnørrabatt: Aldersgrense for barnebillett er t.o.m. 19 år og for honnør f.o.m. 65 år.
Periodekort: Flerkommun+ gjelder for reise over grensen – se www.vasttrafik.se for mer informasjon.

Ring ruteopplysningstjenesten tlf 177 for oppdatert prisinformasjon.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS