Reiseinfo
Ruteopplysning
Lokale bussruter
Langruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Metrobuss Moss
Indre Østfold
Andre rutetabeller
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Ekspressbusser
Grensependel
Transporttjenesten
Søknad
Brukerkort og konto
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Grensependel

Nye avganger på linje 111 fra 5. oktober med nye reisemuligheter mellom Strømstad og Kalnes. Ny rutefolder fra 5. oktober finner du <her>.

Västtrafik endrer tilbudet mellom Strømstad og Halden fra 5. oktober slik at linje 111 korresponderer med pendlertilbudet med linje 150 mellom Halden og Kalnes.

Korrespondansen gjelder avgangen med linje 150 som er på Svinesundsparken kl 0615 og 0715 mot Kalnes og kl 1540 og 1655 mot Halden. Linje 111 vil ha avgang fra Strömstad stasjon kl 0525 og 0630 og fra Svinesundsparken mot Strömstad kl 1550 og 1705.

Västtrafik sitt periodekort Flerkommun+ gjelder for hele reisestrekningen Strömstad–Kalnes (fremvises sammen med kvittering). For enkeltbilletter gjelder lokale priser i Østfold på linje 150 og tilsvarende Västtrafik sine priser på linje 111.

Det er samtidig flere endringer på linje 111 fra 5. oktober.

NB! Denne linjen er kontantfri, dvs at du ikke kan bruke kontanter ved betaling ombord i bussen. Enkeltbilletter for linje 111 kan kjøpes hos VIA Tours, Storgata 11 i Halden. Du kan ikke bruke Mobilbilletten som gjelder i Østfold på linje 111 eller få overgang med enkeltbillett fra andre lokale busser i Østfold.

Følgende rabattkort kan brukes på Grensependelen:

–        Västtrafik sitt periodekort Flerkommun+ utvides til å gjelde både for strekningen Strömstad – Halden. Kortet selges hos Västtrafik (se www.vasttrafik.se for mer informasjon). Verdikort fra Västtrafik kan kjøpes på Nordby Kjøpesenter i tillegg til Coop og Pressbyrån på Strømstad torg .

–        Flerkommun+ gjelder også på lokale busser* innenfor Halden kommune.

–        Periodekort** fra Østfold kollektivtrafikk kan fortsatt brukes på linje 111 innenfor Halden kommune, men kontantkort⁄autoreise kan ikke brukes.

*        Du må kunne fremvise kvittering for aktivisert Flerkommun+ kort med utløpsdato på Østfold kollektivtrafikk sine lokale busser i Østfold – det er ikke tilstrekkelig med salgskvittering.
**        Du må kunne fremvise kvittering for aktivisert periodekort med utløpsdato. Ta med en kvittering⁄kortinformasjon i forbindelse med aktivisering av kortet på en lokalbuss i Østfold. Du kan ikke aktivisere kortet på linje 111.

KONTANTFRI REISE

Du kan betale med diverse kredittkort med Västtrafik sine busser på linje 111.

Du kan forhåndskjøpe enkeltbilletter hos VIA Tours i Halden eller betale med kreditkort på bussen. Du kan imidlertid ikke betale med kontanter på bussen.

For oppdaterte rutetider – bruk søkemotoren på venstre side eller ring til ruteopplysningen på norsk– eller svensk side:

– på norsk side tlf 177, eller
– på svensk side tlf 0771–41 43 00

KONTAKTINFORMASJON
Västtrafik tlf (+46) 0771–41 43 00
Østfold kollektivtrafikk tlf (+47) 69 12 54 60

PRISER OG RABATTORDNINGER

Ved lokale reiser i Østfold
For lokale reiser i Østfold gjelder prisregulativet til Østfold kollektivtrafikk (se Priser i menyen eller "prisbrosjyre" for mer informasjon). Verdikort eller autoreise kan ikke benyttes på Grensependelen, men periodekort fra Østfold kollektivtrafikk gjelder innenfor Østfold. Dette kan ikke kombineres med enkeltbillett, verdikort eller periodekort fra⁄til Strömstad.

Du må bruke kredittkort ved kjøp av enkeltbilletter og kort på Linje 111. Du kan også forhåndskjøpe enkeltbilletter hos VIA Tours i Halden.

...ved lokale reiser i Strömstad
For lokale reiser i Strömstad gjelder priser og kortordninger til Västtrafik – se www.vasttrafik.se.

...ved reiser mellom Østfold og Strömstad
Du kan reise med Västtrafiks enkeltbilletter og verdikort over landegrensen. Disse kan man kjøpe på Nordby Kjøpesenter i tillegg til Coop og Pressbyrån i Strømstad sentrum (ved N. Hamnen).

Det er også mulig å forhåndskjøpe billetter hos VIA Tours i Halden for reiser til Strømstad. Skal du reise fra Halden til Strømstad kjøper du en billett eller to billetter hvis du skal reise tur⁄retur Halden – Strømstad. 1 voksen enkeltbillett koster kr 60,– og 1 billett for barn⁄honnør koster kr 30,–.

Familierabatt: 1 barn under 6 år reiser gratis sammen med voksen som reiser med enkeltbillett.
Barn⁄Honnørrabatt: Aldersgrense for barnebillett er t.o.m. 19 år og for honnør f.o.m. 65 år.
Periodekort: Flerkommun+ gjelder for reise over grensen – se www.vasttrafik.se for mer informasjon.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS