Reiseinfo
Ruteopplysning
Lokale bussruter
Langruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Metrobuss Moss
Indre Østfold
Andre rutetabeller
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Ekspressbusser
Grensependel
Transporttjenesten
Søknad
Brukerkort og konto
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Region Moss

MOSS, RYGGE, RÅDE OG VÅLER

Rutetider for perioden 15. august – 31. desember 2016
__________________________________________________________

NB! RUTEENDRING PÅ BYBUSSENE I MOSS FRA 10. OKTOBER

Her finner du ny rutefolder for Metrobussene og linjene 414, 415 og 416 som PDF.

Det finnes også en versjon med blafunksjon på:

Se egen side for Metrobuss for mer informasjon og flere varianter av tabellene.
_________________________________________________________Se Flexx for flere tilbud.
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS