Andre tjenester
Innkjøp
Lenker
Miljøinnkjøp
Lenker
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Andre tjenester


Østfold kollektivtrafikk har ansvar for det lokale og regionale kollektivtilbudet i Østfold.

Dette omfatter blant annet kjøp av transporttjenester, fastsette takster, bygge og drive terminaler og holdeplasser samt å videreutvikle og kvalitetssikre kollektivtilbudet.

Skoleskyssordningen til grunnskole og videregående skole gir tilbud til rundt 13.000 elever hver dag.Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS