Om oss
Kontakt oss
Åpningstider
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Om oss

Østfold kollektivtrafikk ble etablert 1. juni 2002 og har et samlet ansvar for produktutvikling, ruteplanlegging, kjøp av transporttjenester, overordnet markedsføring og informasjon. Det er Fylkestinget som legger  føringer og rammebetingelser for drift av kollektivtilbudet i Østfold, herunder pris– og tilbudsstruktur.

Politisk utvalg for samferdsel i Østfold er Samferdselskomiteen.

(Klikk på boksen i øverste hjørne på hvert tema⁄figur for å åpne filteret og få mulighet til å se på ulike undergrupper.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS