Priser
Mobillett
Informasjon
Salgs- og bruksvilkår
Busskort
Ungdom
UngVoksen
Student
Voksen
Honnør
Nedre Glomma
Verdikort/autoreise
Overgang TIMEkspressen
Overgang NSB
BuzzBilli
Prislister
Reisegaranti
Befordringsvedtekter
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Priser

For deg som reiser ofte, finnes det en rekke rabatter og kort som du bør benytte deg av. I prisbrosjyren vil du finne alle priser og rabattordninger som gjelder ved bruk av buss i Østfold.

Østfold har innført et prissystem for lokale bussruter som er basert på soner. Sonegrensene følger kommunegrensene (unntatt Moss⁄Rygge og Fredrikstad⁄Sarpsborg som er èn sone).

Prisen for voksenbillett beregnes utfra en grunnpris (kr 40,–) som gjelder innenfor hver enkelt sone eller kommune, samt et prispåslag (kr 10,–) for hver enkelt sonegrense du passerer.

Husk å oppgi endeholdeplassen og betal for hele strekningen på første buss hvis du må bytte buss underveis (fri overgang i inntil 90 minutter – gjelder også for returreiser).

Husk legitimasjon ved bruk av rabattordninger. Bankkort mv uten bilde ikke er godkjent som legitimasjon. Med rabattordninger menes enkeltbilletter og busskort for ungdom, honnør og studenter.

Alle priser er inkl. mva.

Prisliste for lokale bussruter gjeldende fra 1. februar 2015 finner du <her>.

Prisbrosjyre med oversikt over endringer finner du <her>.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS