Priser
Mobillett
Informasjon
Salgs- og bruksvilkår
Busskort
Ungdom
UngVoksen
Student
Voksen
Honnør
Nedre Glomma
Verdikort/autoreise
Overgang TIMEkspressen
Overgang NSB
BuzzBilli
Prislister
Reisegaranti
Befordringsvedtekter
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Reisegaranti for lokale bussruter i Østfold

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid.

Det innføres en ny, nasjonal reisegaranti fra 1. januar 2016 som også vil gjelde i Østfold – <les mer her>.

Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:
  • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.
  • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter⁄reiseveier.
  • Forsøke å sette opp alternative transportmidler.
Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen.

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine utlegg til drosje og⁄eller egen bil dersom bussen er mer enn:
  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr.
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr.
  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kr.
For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldende, må du først ringe oss på tlf 177 for å sjekke muligheten for alternativ transport. Hvis dette ikke er mulig, må du i første omgang selv besørge transporten, og deretter søke om refusjon for dine utlegg på reisegarantiskjemaet.

Når gjelder garantien?
  • Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder.
  • Dersom avviket er forhåndsannonsert kan vi ikke tilby refusjon.
  • Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Skjemaet må sendes senest 4 uker etter hendelsen og vil besvares så raskt som mulig og senest innen 4 uker.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS