Priser
Mobillett
Informasjon
Salgs- og bruksvilkår
Busskort
Ungdom
UngVoksen
Student
Voksen
Honnør
Nedre Glomma
Verdikort/autoreise
Overgang TIMEkspressen
Overgang NSB
BuzzBilli
Prislister
Reisegaranti
Befordringsvedtekter
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70OVERGANG TIMEKSPRESSEN

Pendlere med TIMEkspressen linje 3, 6 og 9 mellom Østfold og Oslo kan kjøpe Østfoldkort og studentkort i Østfold til redusert pris

Tilbudet gjelder overgangskort for voksen eller student til alle lokalbusser i Østfold ved kjøp eller fornyelse av 30–dagers periodekort med TIMEkspressen.

Overgangskortet tilsvarer Østfoldkort eller Studentkort men koster kun kr 300,– for voksen og 200,– for studenter for 30 dager. Kortkostnad på kr 50,– kommer i tillegg ved førstegangskjøp.

Kortet har fleksibel startdato, men selges kun i kombinasjon med kjøp eller fornyelse av periodebillett med TIMEkspressen i 30 dager. Du må vise både overgangskortet og periodekortet for TIMEkspressen ved reise med lokalbusser i Østfold.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS