Priser
Mobillett
Informasjon
Salgs- og bruksvilkår
Busskort
Ungdom
UngVoksen
Student
Voksen
Honnør
Nedre Glomma
Verdikort/autoreise
Overgang TIMEkspressen
Overgang NSB
BuzzBilli
Prislister
Reisegaranti
Befordringsvedtekter
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70ØSTFOLDKORT STUDENT

Gjelder på alle lokale bussruter i Østfold for personer med gyldig studentbevis fra godkjent skole.

Prisen er kr 120,– for 7 dager, kr 350,– for 30 dager og kr 1750 for 180 dager.

Studenter med gyldig studentbevis, uavhengig av hvor de studerer, har krav på studentkort. Rabatten gjelder kun kort – ikke enkeltbilletter.

Følgende gjelder:
1) Norske studenter som studerer i utlandet har rett til studentrabatt når de oppholder seg i Norge.
2) Utlandske studenter som studerer (også i perioder) i Norge har rett til studentrabatt.
3) Utvekslingsstudenter har rett til studentrabatt.
4) Voksne elever over 20 år som går på videregående skole har rett til studentrabatt.
5) Studenter ved godkjente Høgskoler og Universiteter har rett til studentrabatt, herunder vitenskapelige høgskoler, kunsthøgskoler og statlige høgskoler, samt private høgskoler med eksamensrett etter privatskoleloven, herunder handelshøyskolen BI, Utdanningshuset og Fredrikstad Fagakademi. I tillegg kan elever ved folkehøgskoler også benytte studentrabatten.

Voksenopplæring og Norskopplæring kommer ikke inn under studentrabattordningen, heller ikke studenter ved korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, etatskoler samt hospitanter og personer i full ervervsmessig stilling.

Studentrabattordningen i Østfold gjelder også voksenopplæringsdeltakere som får undersvisning ved en av de videregående skolene i Østfold eller for elever som fylkeskommunen har kjøpt plass til fra et studieforbund. For å få tilbud om studentkortet må det fremvises et ID kort fra Østfold fylkeskommune, AOF eller Folkeuniversitetet med gyldig buss–oblat for gjeldende studieår (fås ved henvendelse til skolen for elever som har rett til rabatten).

Ordningen gjelder ikke for studenter som mottar lønn eller annen godtgjørelse for studiet, med unntak for lærlinger med lærlingkontrakt.

Gyldig legitimasjon i forbindelse med bruk av studentkort skal vises uoppfordret;
  • Studiekort eller skolebevis med foto
  • Personlig skolekort med lærlingeoblat
  • Digitalt studentbevis*
*Digitalt studentbevis er en app med foto av studenten, navn, fødselsnummer og skole. Appen er også gyldig uten foto, men da må studenten vise annen gyldig legitimasjon. Appen tilbys alle offentlige høyskoler og universiteter fra høsten 2015.<Her> kan du lese mer om digitalt studentbevis.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS