Skoleskyss
Tilrettelagt skoleskyss
Grunnskole
Skysskort
Søknad
Videregående skoler
Skolekort
Søknad
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Skoleskyss

Velkommen til vårt skysstilbud!

<Her> finner du skolekyssbrosjyren for Østfold med informasjon om rettigheter, søknad, skolekort, klageadgang, kontaktinformasjon og mye mer.

Skyssordningen omfatter elever som går på skole i Østfold og som har bostedsadresse i Østfold. 

Fylkeskommunen har ansvar for skyss til videregående opplæring og til elever i grunnskolen som får opplæring ved nærskolen. Kommunen har ansvar for skyss utover dette.

Skoleskyssen gjennomføres vanligvis med buss, men vil ved behov og etter særskilt søknad kunne foregå med minibuss eller drosje.

Selv om ansvaret ligger hos fylkeskommunen eller kommunen, utføres selve kjøringen av private transportører etter nærmere avtaler.

Skyssordningen omfatter rundt 8.000 elever i grunnskolen og 5.000 elever i videregående skoler og er i stor grad dimensjonerende for kollektivtilbudet i Østfold. Mellom 70– og 80 % av skolereisene foretas i rushperioden morgen og ettermiddag. Totalt utgjør skoleskyssen rundt 4 millioner reiser hvert år. Dette utgjør omlag 45 % av alle reiser med buss i Østfold. 

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler i Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00.

For informasjon og spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS