Reiseplanlegger
Søket tar deg til Reiseplanlegger
Ruteopplysningen 177
Åpningstider:

Hverdager
07:00–21:00
Lørdager
08:00–19:00
Søndager
13:00–20:00


Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70

Siste nytt fra Østfold kollektivtrafikk

Nye rutetider sommer og høst 2014

23. juni starter sommerrutene med noe redusert busstilbud, mens høstrutene starter opp sammen med skolestart 18. august.

Les mer...

Handlingsprogram til Regional transportplan for perioden 2015-18 er vedtatt

Regional transportplan for Østfold mot 2050 (RTP) ble vedtatt av Østfold fylkeskommune i 2012 og gir føringer for alle samferdselsområdene som fylkeskommunen har ansvar for; kollektivtrafikk, fylkesveier og gang– og sykkelveier. Fylkestinget har i siste møte før sommeren vedtatt handlingsprogrammet for perioden 2015–18.
Les mer...

Glade for buss-satsing

Usedvanlig mange blide ordførerfjes var å se i Mysen mandag, da Østfold kollektivtrafikk markerte oppstart av ny ringrute mellom indre–kommunene og Sarpsborg, samt videreførte pendlerbussen til Oslo.
Les mer...

Felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet...
Fortsatt pendlertilbud mellom Mysen og Oslo...
Suksess for gratis buss og tog i russetiden...
20.000 brukte gratisbillettene i Sarpsborg og Fredrikstad...
Åpning av nytt kollektivfelt i Ryggeveien...
Logistikk- og innovasjonsprisen 2014 til Østfold fylkeskommune og Nettbuss Øst AS...
Varsler forsinkelser i Moss pga gravearbeid...
NYHETSARKIV
Andre nyheter
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS